top of page

Ugdymo filosofija

Bendraudamas ir veikdamas specialiai paruoštoje aplinkoje vaikas įgyja daug Montessori informacijos ir žinių. Mūsų darželio grupių aplinka suskirstyta į tokias sritis:

  • gyvenimo praktikos pratimai (skalbimas, rankų plovimas, vaisių – daržovių pjaustymas, indų plovimas);

  • matematika (skaičių simbolių suvokimas, veikla su skaičiais, šimto lentos dėliojimas ir rašymas, supažindinimas su matematiniais veiksmais (sudėtis, atimtis, daugyba, dalyba);

  • pojūčių lavinimas (kvapų pažinimas, svorio pajauta, šiurkštumo- švelnumo nustatymas, klausos lavinimo pratimai ir pan);

  • kalbos ugdymas (supažindinimas su raidžių grafiniais simboliais, įsimenant jų pavadinimus, skatinant domėtis skaitymu, garsinė žodžių analizė, rankos lavinimo pratybos, veikla su intarpų komoda, raidžių ar žodžių rašymas ir pan.);

  • pasaulio pažinimas (augalų ir gyvūnų pažinimas, domėjimasis žmogaus anatomija, geografija, muzika, vaizduojamasis menas ir pan);

  • individuali veikla ant kilimėlio su derinimo kortelėmis;

  • kūrybiniai darbai panaudojant gamtinę medžiagą.

 

Montessori ugdomosios priemonės skatina vaiko mąstymo ir sintezavimo procesą. Todėl veikdamas su šiomis priemonėmis vaikas sąmoningai pradeda išskirti daiktų individualias savybes, jas klasifikuoti, lyginti, nustatyti jų tarpusavio ryšius. Kiekviena metodinė priemonė turi savo klaidos kontrolę, todėl suklydus, vaikui nesunku pastebėti ir pačiam pasitaisyti padarytas klaidas. Taip ugdomas vaiko gebėjimas pačiam pasitikrinti atliktą užduotį ar veiklą, nereikalaujant suaugusiojo pagalbos.

 

Grupės


Kauno Montessori darželyje kuriamos mišraus amžiaus grupės, kartu mokosi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai (nuo 1,5 iki 3 metų arba nuo 3 iki 7 metų). Labiau homogeniškose klasėse skatinamas bendravimas tarp grupių. Mišriose grupėse vaikai anksčiau išmoksta dalintis, atskubėti į pagalbą, būti kantrūs. Vaikai užmezga labiau jų poreikius ir gebėjimus atitinkančias draugystes, jie mažiau lyginami tarpusavyje, o tai skatina vidinę motyvaciją ir pasitikėjimą savo jėgomis, mažėja vaikų konkurencija, atsiranda daugiau bendradarbiavimo apraiškų. Iškilusius bendravimo nesklandumus ar konfliktines situacijas vaikai patys analizuoja, apgalvoja, su auklėtoja aiškinasi jų priežastis, kodėl taip atsitiko ar pasielgė. Kiekvienoje grupėje dirba trys auklėtojos, papildomiems užsiėmimams vadovauja dailės, muzikos, sporto specialistai.
Grupės veikla atitinka vaikų ugdymo(si) amžiaus tarpsnius ir paruošta taip, kad kiekvienas vaikas galėtų lengvai joje orientuotis, pasirenkant sau veiklą ir pratintis savarankiškai veikti bei tobulėti, netrukdant kitiems grupės draugams. Kiekvienas vaikas gali kartoti veiklą ar pratimą tiek, kiek jam norėsis ir pats nuspręs, kada pereiti prie sudėtingesnio lygio veiklos. Kadangi grupėje yra tik po vieną mokomosios medžiagos priemonę, tai vaikai išmoksta kantriai laukti, kol galės dirbti su viena ar kita pasirinkta priemone. Be to gali tarpusavyje susitarti dėl eilės. Taip ugdomi geranoriški tarpusavio santykiai, tobulinami socialiniai asmenybės bruožai: valia, kantrybė, pakantumas, ugdoma pagarba kitam asmeniui. Grupėje yra ir tokių metodinių priemonių, kurios skatina veikti ar bendradarbiauti su keliais vaikais, skatinant vaikų teigiamus tarpusavio santykius, geranoriškumą, savitarpio susitarimą.

bottom of page