top of page

Montessori ugdymas

Svarbu suprasti, kad Montessori darželis nėra vaikų priežiūros įstaiga ar žaidimų kambarys. Tai yra unikalus mokymosi ciklas, sukurtas atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualumą, puoselėjant įgimtą norą mokytis ir tyrinėti, o tai labai svarbu tampant išsilavinusia asmenybe. Vaikai, kurie įgyja bazinius skaitymo ir matematikos įgūdžius šiuo būdu, išmoksta mokytis be nuobodulio, nuovargio ar nusivylimo.

 

Montessori ugdymas ugdo vaiko gebėjimus tapti visaverčiu ir produktyviu suaugusiuoju, galinčiu prisidėti prie pasaulio - namuose, darbe ir bendruomenėje. Dr. Marijos Montessori moksliniai stebėjimai paskatino sukurti ugdymo metodą, kuris palaiko natūralų vaikų vystymąsi, suteikia įgūdžių ir reikiamą paramą tam, kad jie galėtų išnaudoti visą savo gyvenimo potencialą. Turėdami tvirtą emocinį, elgesio ir moralinį pagrindą, vaikai tampa motyvuotais, aktyviais ir savarankiškais mokiniais, pasirengusiais šiuolaikiniam pasauliui.

Montessori ugdo visą vaiką. Akademiškumas ir žinių kaupimas yra vieni esminių ugdymo tikslų, tačiau gebėjimas kūrybiškai mąstyti ir suprasti kitų poreikius yra ne mažiau svarbūs. Kai šie pagrindiniai įgūdžiai ugdomi ankstyvoje vaikystėje, vaikai įgyja gebėjimą spręsti problemas, atkakliai dirbti ir laisvai bendrauti su kitais bet kokiomis aplinkybėmis. Montessori metodas suteikia vaikams ilgalaikių intelektinių gebėjimų, pasiekiamų per socialinio ir emocinio mokymosi sistemą.

Montessori mokytojai veda vaikus per atradimus. Jie yra vaikų vedliai, kurie padeda vaikams mokytis savarankiškai ir išnaudoti savo unikalų potencialą. Vaikai gali laisvai įsitraukti į savo mokymosi procesą, o Montessori mokytojas padeda vaikui viso šio proceso metu.

 

Unikali ir įtraukianti mokymosi aplinka. Skirtingai nei tradicinėje mokykloje, Montessori mokymosi aplinka sukurta atsižvelgiant į konkrečius kiekvieno vaiko raidos etapo poreikius. Mokymosi esmė - vaiko aktyvumas ir savarankiškumas, siekiant išsiaiškinti, ko jam reikia kiekvienu konkrečiu momentu. Montessori ugdymo aplinkos yra kruopščiai parengtos į vaiką orientuotam mokymuisi. 

Dr. Marija Montessori tikėjo, kad nė vienas žmogus nėra išugdytas kito žmogaus. Jis privalo daryti tai pats arba tai niekada nebus padaryta. Mūsų vizija - kad ankstyvas mokymas nebūtų vien tik faktų pateikimas vaikui, bet jo įgimto siekimo mokytis skatinimas. Šio tikslo Montessori klasėje pasiekiama dviem būdais:

  • pirma, leidžiant kiekvienam vaikui pasirinkti, jo neverčiant,

  • antra, padedant jam tobulinti jo natūralius gebėjimus, kurie bus reikalingi tolimesniam mokymuisi.

 

Montessori priemonės atitinka šiuos ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus. Nenurodant konkrečių užduočių, bet nustatant elgesio ir darbo taisykles, sukuriama aplinka, kurioje skatinamas savarankiškumas, pasitikėjimas, savidisciplina, abipusė pagarba, socialiniai ryšiai ir rūpinimasis aplinka. Rezultatas - gyvybinga mokymosi bendruomenė, kuriai būdingas teigiamas elgesio, moralinis ir emocinis vystymasis bei aukšti akademiniai pasiekimai.

"Švietimas nebeturėtų būti tik žinių perteikimas, bet turėtų eiti nauju keliu, siekdamas išlaisvinti žmogaus galimybes." Marija Montessori

bottom of page